Lia LuijendijkLia Luijendijk is al jarenlang actief op het gebied van de Nederlandse taal. Zo heeft zij ervaring in de inburgering als docent, maar ook als examinator. Binnen een bedrijfsschool heeft ze gewerkt met laagopgeleide allochtonen met trainingen Communicatie, Nederlands op de werkvloer en Laaggeletterdheid. Ook nieuwe Nederlanders, hoogopgeleide expats, geeft ze trainingen Nederlands. Ze heeft ervaring op het gebied van maatwerk Nederlands: niveauverhoging schrijven en spreken en het coachen van individuele cursisten. Particulieren die in korte tijd hun examen willen halen, kunnen op haar rekenen.

Cursisten en studenten ervaren Lia als een vakbekwame docent, die ervaring uitstraalt. Door betrokkenheid verloopt de persoonlijke begeleiding effectief.
De aanpak is altijd doelgericht en er wordt planmatig gewerkt naar een gewenst eindresultaat. Door haar creativiteit is Lia in staat aansprekende lessen te ontwikkelen.

Lia is kritisch en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar lessen. Haar visie en methodiek is terug te vinden bij: Over L.E.S.
 


Logo
L.E.S. heeft als logo een wereldbol met groeiringen. 
Een taal leren of je Nederlands verbeteren zal je 'eigen wereld' vergroten.
Het draait om groei, steeds beter worden. Een wereld van mogelijkheden ontwikkelt zich.