Visie

Als je Nederlands wilt leren, is ‘alleen’ nieuwe woorden leren niet genoeg. Je moet weten hoe je de woorden kunt toepassen in het dagelijkse leven. Veel oefenen in de klas is noodzakelijk. Daarnaast zal de cursist er in de praktijk mee verder moeten.  ‘Interactieve lessen’ helpen de cursist op weg. Het is belangrijk dat cursisten naast klassikaal spreken, ook gelegenheid krijgen om in tweetallen te communiceren. L.E.S. creëert  een veilige leeromgeving, waar het ‘leerplezier’ op de eerste plaats komt. 

 

 

                                                                                           

Methodiek

Veel trainingen starten met de vraag: ‘Hoe gaat het?’ Er is ruimte voor een gesprek, eigen inbreng en ervaringen uit de praktijk. Op deze manier raken cursisten en docent betrokken op elkaar. Bij groepstrainingen stimuleert Lia de cursisten het gemaakte huiswerk samen te bespreken. Binnen de methodiek van L.E.S. is er veel aandacht voor ‘samenwerkend leren’. Lia houdt als begeleider, de grote lijnen van het leerproces in de gaten. Waar nodig stuurt ze bij en geeft extra ondersteuning.