Wat is E-learning?

In plaats van E-learning kun je ook zeggen: Online Opleiden.
E-learning is een leervorm die gebruik maakt van de computer om oefeningen online aan te bieden.
Daarnaast maakt E-learning rechtstreekse communicatie tussen docent en cursist mogelijk. De communicatie verloopt via Skype en e-mail.
Deze vorm van afstandsonderwijs heeft voordelen: Nederlands leren c.q.begeleiding is niet langer gebonden aan een bepaalde plaats of tijd. Lessen kunnen vanuit alle werelddelen gevolgd worden.

De E-cademie

L.E.S. is aangesloten bij de E-cademie en kan hiermee lessen en oefeningen online verzorgen. Het voordeel van een dergelijk traject is dat het gaat om ‘maatwerk’. Het traject is geheel afgestemd op het niveau en de wensen van de individuele cursist. De E-cademie kan gecombineerd worden met face-to-face lessen. Individuele cursisten kunnen ontvangen worden in de LES-ruimte.