Voor taalopleidingen:  Trajecten Inburgering en Staatsexamen
                                        
Nederlands op de werkvloer
                                        
Niveauverhoging Nederlands
                                        
Ontwikkeling lesmateriaal
                                        
Basiscursus NT2

                                        Examinator Inburgering

 
Voor bedrijven:             Nederlands op de werkvloer
                                        
Bedrijfstrainingen
                                        
Niveauverhoging Nederlands (individueel of in groepen)


Voor overheid:              NT2- trajecten, examentraining en begeleiding naar Inburgeringdiploma


Voor ISK, MBO, HBO:    Trajecten Nederlands
                                        Ondersteuning en begeleiding bij taalproblemen
                                        Communicatietraining

Voor particulieren        zie: Taalles en Dutch Lessons

                                                                                                                 Professionele redzaamheid naar A2